Càrrecs de confiança

Per acord de Ple de 29 de juny de 2023, el personal eventual de l'Ajuntament és el que es relaciona:

Cap de Premsa

Característiques del lloc:

  • Funcions de protocol de l'Alcaldia, membres corporatius i de l'Ajuntament, recepció i avaluació d'informació de l'Ajuntament, realització de l'hemeroteca, actualització de la pàgina web, assistència a rodes de premsa i assessorament a l'Alcaldia
  • Grup A de l'art. 25 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, Subgrup A1
  • Complement de destinació: Nivell 22
  • Complement específic: 14.010,00 euros anuals
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola