Dependències

La gestió de l'Ajuntament de Peníscola es du a terme en diferents dependències municipals, que a continuació es relacionen:

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)
C/ dels Llandells, núm. 5

Les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana centralizen les relacions entre els ciutadans i l'Ajuntament. En aquestes oficines es proporciona tota la informació municipal, es registren tots els documents que s'hagen d'entregar en l'Ajuntament, s'inicien tots els procediments i es recull tota la documentació.

En aquestes dependències també s'engloben els següents departaments:

Telèfon serveis municipals: 964 480 050 - Fax: 964 489 212
Telèfon serveis Diputació:   964 482 100 - Fax: 964 481 676

La resta dels serveis municipals es reparteixen entre les següents dependències:

Ajuntament. Edifici principal
Plaça de l'Ajuntament, 1

En l'edifici principal de l'Ajuntament trobem:

Planta soterrani:

Telèfon: 964 481 729 - Fax: 964 481 521

Planta baixa:
  • Regidoria de Sanitat, Benestar Social, Assumptes Socials, Dona i Educació
  • Regidoria de Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana
  • Regidoria d'Hisenda, Contractació i Transparència
Primera planta:
Segona planta:

Telèfon: 964 480 050 - Fax: 964 489 212

Ajuntament. Edifici de la Casa del Governador

A la segona planta de la Casa del Governador, també coneguda com a Casa de la Cultura, situada al carrer D. Juan José Fulladosa, 29, en el nucli antic de la ciutat, s'han instal·lat els departaments següents:

Telèfon: 964 480 050 - Fax: 964 489 212

Ajuntament. Policia Local

En l'Edifici Pompeya II, situat al carrer de Madrid, 1, estan instal·lats:

  • Regidoria de Governació, Policia i Medi Ambient
  • Policia Local
  • Jutjat de Pau

Telèfon Policia Local: 964 480 121 - Fax: 964 467 572

Telèfon Jutjat de Pau: 964 489 924

Ajuntament. Serveis Socials

Al carrer de Llevant, s/n, troben les dependències de:

Telèfon: 964 481 833 - Fax: 964 480 412

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola