Concurso de fotografía Lluís Oms

BASES XXVII CONCURS DE FOTOGRAFIA LLUÍS OMS

1. OBJECTIU DEL CONCURS

El concurs de fotografia és una actuació impulsada per l’Associació Cultural de Moros i Cristians, que pretén donar a conéixer i potenciar les festes de Moros i Cristians de Peníscola, així com contribuir a la creativitat dels aficionats a l'art de la fotografia a partir d'imatges dels actes festius. Les obres presentades a concurs formaran part d'una exposició fotogràfica oberta al públic.

2. PARTICIPANTS

Podran participar tots els aficionats a la fotografia, sempre que no siguen professionals.

3. TEMA

El tema d'aquest concurs és les festes de Moros i Cristians de Peníscola, les quals inclouen tots els actes que organitza l'Associació Cultural durant tot l'any. Les fotografies hauran d'anar acompanyades d'un lema/títol.

4. MODALITAT I FORMAT

Modalitat única, en color o blanc i negre.

Les fotografies no podran ser alterades electrònicament ni per qualsevol altre mitjà, no s’acceptaran fotomuntatges.

Únicament es permetran correccions de color i lluminositat. El format de les fotografies serà de 20X30 cm en vertical i, en cas de presentar-se en paper, sobre cartolina rígida de 30X40 cm.

Únicament s'acceptaran imatges en format .jpg, amb una grandària mínima de 1500x2300 píxels, un pes màxim de l'arxiu de 10 Megabytes (Mb) i amb, almenys, 200 ppp de resolució.

5. NOMBRE DE FOTOGRAFIES

Cada participant podrà presentar el nombre d'obres que considere en qualsevol tècnica fotogràfica, en color o blanc i negre. Hauran de ser originals i inèdites, no s’admetran obres premiades en altres concursos o exhibides públicament.

6. IDENTIFICACIÓ

En el dors de cada fotografia figurarà un lema/títol.

Aquesta fotografia es presentarà dins d'un sobre tancat en l'exterior del qual figurarà el mateix títol, i a l'interior del sobre d'identificació es farà constar: nom, cognoms, domicili, telèfon i correu electrònic de l'autor.

7. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ

El termini per a la presentació de les obres començarà a partir de l'anunci de convocatòria/bases que regeixen el concurs.

El termini límit de presentació serà el 5 de novembre de 2023 fins a les 13 hores mitjançant correu postal o de manera presencial en l'OFICINA TURISME DE PENÍSCOLA (Passeig Marítim, S/N. 12598 Peníscola-Castelló) o per correu electrònic a asociacionmoroscristianos@gmail.com.

En el cas de l'opció presencial o postal, haurà de presentar-se sense dades del remitent i indicant com a destinatari “Associació Cultural de Moros i Cristians. Concurs de Fotografia Lluís Oms 2023”.

8. PREMI

S'estableix un únic primer premi, dotat de 250€ i placa commemorativa.

El lliurament del premi s'efectuarà en el marc de la celebració de la festa del Mig Any, que l’Associació celebra el març de 2024.

9. JURAT I RESOLUCIÓ

Un jurat qualificador format per professionals de la fotografia i membres de la Junta Directiva de l’Associació Cultural Moros i Cristians de Peníscola decidirà sobre els premis i es regirà per les presents bases.

No s'acceptaran imatges que no reunisquen un mínim de qualitat o amb continguts contraris a la legalitat vigent, es valorarà la idea expressada per l'obra respecte als objectius del concurs, així com l'expressió artística d’aquesta i la seua qualitat.

El premi podrà declarar-se desert en cas que cap de les fotografies presentades reunisca la qualitat tècnica suficient, no s'ajuste a les bases establides o bé no resulte prou representativa de les festes de Moros i Cristians. Els casos no previstos seran resolts pel jurat.

La Junta Directiva comunicarà la decisió del jurat al guanyador i posteriorment el farà públic a través dels mitjans de comunicació.

10. NORMES GENERALS

L'obra premiada quedarà en propietat de l’Associació Cultural Moros i Cristians de Peníscola, que es reserva el dret de publicació.

La resta de les obres podran ser retirades pels seus autors durant els quaranta dies següents a la clausura de l'exposició.

Transcorregut aquest període s'entendrà que els autors renuncien a tots els drets d'aquestes, quedant en propietat de l'associació.

L'entitat vetlarà per la conservació, bon ús i tracte de les obres presentades a concurs, declinant qualsevol responsabilitat davant possible pèrdua, deterioració o desaparició de les obres en el seu trasllat o exposició.

La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les presents bases i normes, no podent interposar cap recurs contra les resolucions i decisions tant de la Junta Directiva com del jurat qualificador.

 

Descargas

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola