Llega 700

Enllaços relacionats

Descargas

ATENCIÓ

El termini per a sol·licitar actuacions gratuïtes acaba el 31 de gener de 2023

Després de l'inici del servei de telefonia mòbil de nova generació (4G i 5G) en la zona, podien produir-se afectacions en la recepció de televisió digital terrestre (TDT).

Per a solucionar aquestes afectacions i garantir que la posada en servei de les estacions base de telefonia mòbil no afecte la TDT, l'entitat LLEGA700 duu a terme les actuacions tècniques necessàries en les instal·lacions de recepció dels usuaris de TDT. Aquestes actuacions són de caràcter gratuït per als ciutadans afectats.

D'acord amb l'Ordre Ministerial (ETD/100/2022, de 10 de febrer de 2022, per la qual s'estableixen les actuacions que han de realitzar els operadors prestadors de serveis de comunicacions electròniques mòbils en la banda del dividend digital per a garantir que la posada en servei de les estacions emissores en aquesta banda no afecte les condicions existents de recepció del servei de televisió) que regula aquest procés, el termini per a sol·licitar les actuacions en cas d'afectació per part dels usuaris de TDT, és de sis mesos des de la data de posada en servei de les estacions de telefonia mòbil.

Està a punt de finalitzar el termini habilitat de 6 mesos, des de l'encesa de totes les estacions que afecten el municipi de Peníscola, per a resoldre incidències en la recepció de la TDT sense cost per als ciutadans.

No obstant l'anterior, s'informa que el 31-01-2023, finalitzarà definitivament el termini per a sol·licitar les actuacions gratuïtes, per part dels usuaris de la TDT, per les possibles afectacions ocasionades pels nodes de 4G i 5G.

En el futur, a Peníscola es podrien encendre noves estacions base de telefonia mòbil, si així ho consideraren necessari els operadors per a millorar aquest servei, i en aquest cas es tornaria a informar l'Ajuntament i s'atendrien de manera gratuïta les incidències que es produïren, i s'obriria un nou termini de sis mesos des de la data d'encesa.

Més informació

Recordem que per a poder atendre en el centre d'atenció a l'usuari i poder resoldre les incidències, hauran de comunicar-se al telèfon gratuït 900 833 999.

www.llega700.es

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola