Registre d'Activitats de Tractament

Per tal de complir l'article 31.2 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protección de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en l'enllaç podeu veure el Registre d'Activitats de Tractament de l'Ajuntament de Peníscola

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola