POLÍTICA DE GESTIÓ DE PLATGES

POLÍTICA DE GESTIÓ DE PLATGES

L'Ajuntament de Peníscola desitja contribuir a la millora de l'entorn de les platges del municipi, ja que som conscients que representen un dels valors naturals més importants de la localitat i un enorme atractiu per a tots els visitants del nostre municipi. Amb això pretenem compatibilitzar el creixement turístic amb una adequada preservació dels recursos naturals i del medi ambient a l'entorn de les platges del municipi, així com satisfer les necessitats i expectativa de les diferents parts interessades.

És per això que aquest Ajuntament assumix el compromís de treballar per la protecció del medi ambient prestant servicis de qualitat a les platges, i aconseguir que tot el personal involucrat valore i siga partícip dels esforços que es duguen a terme en aquest sentit.

En el marc d'aquest compromís, totes les nostres actuacions es regiran per una POLÍTICA basada en els següents compromisos:

COMPROMISOS:

1.     Implantar i mantindre els requisits d'un Sistema de Gestió d'acord amb les Normes ISO 9001, ISO 14001 i Q de l’ICTE millorant de manera continuada de la seua eficàcia.

2.     Assegurar que les nostres activitats i serveis es desenvolupen complint la legislació aplicable, així com altres compromisos que puga adquirir voluntàriament l'Ajuntament.

3.     Minimitzar els possibles efectes ambientals negatius de les nostres activitats i serveis, introduint gradualment aquelles tècniques que permeten:

• Un ús més racional dels recursos.
• La prevenció de residus, sorolls, abocaments i emissions, o bé la reducció d'aquests.

4.     Fomentar el coneixement i la responsabilitat cap al medi ambient i la satisfacció dels usuaris de les nostres platges.

5.     Assignar els recursos necessaris per a aconseguir els objectius i metes que s'aproven en el marc d'aquesta política, amb el compromís ferm de la millora contínua.


Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola