Ajuntament de Peníscola

Protecció de dades

Consentiment de l´usuari

L´enviament de dades personals mitjançant l´ús dels formularis electrònics o, si s´escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, així com l´enviament de comunicacions per via electrònica amb informació sobre els nostres serveis. L´Ajuntament de Peníscola es compromet a no cedir aquestes dades a tercers per a l´ús comercial o publicitari.

Drets d´accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris

El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación al tratamiento de sus datos personales. Estos derechos pueden hacerse efectivos mediante envío postal a nuestras oficinas, o mediante e-mail a normalitzacio@peniscola.org