Representació en òrgans col·legiats

Patronat de Foment de Turisme Costa de Azahar
  • Ramón Simó González
Consorci Provincial de Bombers
  • Jorge Rovira Peña
Consorci de l'Escorxador Comarcal de la Zona Nord
  • Jorge Rovira Peña
Consell Escolar Municipal
  • María Dolores Bayarri González i Mª Jesús Albiol Roca
Consell Escolar del Col·legi Públic D. Jaime Sanz
  • María Dolores Bayarri González
Consell Escolar de l'Institut d'Educació Secundària Alfred Ayza
  • María Dolores Bayarri González
Junta Rectora del Parc Natural Serra d'Irta
  • Miguel F. Castell Rovira
Consorci d'Eliminació de Residus de la Zona I
  • Miguel F. Castell Rovira.
Comité Local de la Creu Roja
  • Mª Jesús Albiol Roca
Comisió de Seguiment Àrea de Reserva Marina d'Interés Pesquer de la Serra d'Irta
  • Miguel F. Castell Rovira
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola