Ecoparc

Ecoparc mòbil

Enllaços relacionats

Es reobre el servei des del 7 de maig (Decret del president del Consorci de 5 de maig)

Es mantenen els horaris establerts abans de la declaració de l'Estat d'Alarma

Condicions

Es tornaran a rebre els residus procedents de les activitats i de la ciutadania en situació de necessitat:

 • S'han de mantindre les mesures de prevenció i higiene enfront de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries, així com la distància interpersonal recomanada, no inferior a 2 metres.
 • No s'haurà d'acudir a l'ecoparc davant el dubte d'estar contagiat o haver tingut contacte amb el virus.
 • Es recomana l'ús de mascareta i guants per dipositar els residus corresponents.

El Consorci ha posat a disposició de la ciutadania un model de Declaración Responsable justificativa dels desplaçaments potencials de persones usuàries de la xarxa consorciada d'ecoparcs. Aquest desplaçamet a l'ecopart haurà d'estar motivat sempre per causa de força major o situació de necessitat.

Aquest model no és requisit essencial per a la utilització dels ecoparcs; serà només d'aplicació per la ciutadania per a la possible justificació del desplaçament davant de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Ecoparc fix

Horari i localització

Av. Puntarró, 2 de Peníscola

 • De dilluns a divendres: de 9.30h a 13.30h i de 15.00h a 19.00h
 • Dissabte: de 8.00h a 15.00h

Ecoparc mòbil

Horari i localització

De 8.00h a 15.00h

 • Dimecres: Al costat de l'antic ambulatori mèdic
 • Dijous: Peñismar
 • Divendres: Font Nova

Els elements que s'hi poden dipositar

 • Gàbia per a Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEEs) i residus voluminosos.
 • Contenidor per a tubs fluorescents.
 • Arcó per a bateries.
 • Contenidor per a envasos contaminats.
 • Calaixos per a Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEEs) de menor grandària.
 • Arcó per a bombetes.
 • Arcó per a CD’s i tóner.
 • Dipòsit per a oli vegetal.
 • Dipòsit per a oli mineral.
 • Contenidor per a la recollida de piles.
 • Contenidor per a la recollida de medicament.
 • Contenidor per a la recollida de pintures i dissolvents.
 • Contenidor per a la recollida de tèxtil.
 • Contenidor per a la recollida d'aerosols (sprays).
 • Calaix per a la recollida de radiografies.
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola