Informació general

El Servei de Normalització Lingüística va començar a funcionar el novembre de 2006. L’objectiu del servei és la promoció i normalització de l’ús del valencià en tot l’àmbit municipal en compliment de la legalitat vigent.

Les finalitats bàsiques del departament són les següents:

  1. Promoure l’ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions municipals, especialment en allò que possibilita fer efectiu el compliment de la legislació en matèria lingüística i coordinar les activitats i objectius de promoció de l’ús del valencià aprovats pel Consell de la Generalitat Valenciana.
  2. La programació i la realització de campanyes municipals de sensibilització i promoció de l’ús del valencià i de normalització lingüística.
  3. La realització d’activitats que fomenten l’ús del valencià en àmbits específics com ara esports, comerç, joventut, temps lliure, associacions cíviques, etc.
  4. Promoure l’aprovació del reglament municipal de normalització lingüística i coordinar-ne l’aplicació.
  5. Dinamitzar i impulsar l’ús del valencià en l’interior de l’ajuntament i facilitar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics.
  6. Prestar suport a la traducció i correcció de textos de les publicacions i de tots aquells textos que hagen de tindre una àmplia difusió.
  7. Organitzar cursos d’ensenyament del valencià per a funcionaris, empleats públics i població adulta no escolaritzada.
  8. Prestar un servei públic d’assessorament legal i administratiu en assumptes de drets lingüístics.
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola