Normalització Lingüística

Funcions

El Servei de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Peníscola té com a principal objectiu la promoció i normalització de l’ús del valencià en tot l’àmbit municipal. Entre les funcions del departament destaquen les següents:

Informació

Ajudes i subvencions per a la promoció de l’ús del valencià.
Titulacions i exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.
Convocatòries de premis, concursos i beques relacionats amb l’ús del valencià.
Drets lingüístics.
Cursos de valencià.
Assessorament lingüístic.

Assessorament sobre dubtes lingüístics.
Correcció i traducció de rètols de comerços.
Correcció de textos que tinguen difusió pública.
Assessorament sobre material bibliogràfic.

Localització

Emplaçament: carrer de Juan José Fulladosa, 29. Edifici de la Casa del Governador

Adreça postal:
Plaça de l'Ajuntament, 1
12598 Peníscola

Tel.: 964 480 050
Fax: 964 489 212

Adreça electrònica: normalitzacio@peniscola.org

Atenció al públic

Horari d’atenció pública: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

Contacte

Tècnica lingüística: Manuela Fernández Martí

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola