Barrera accés nucli antic

AVÍS: A vehicles destinats al repartiment de mercaderies

Del dia 10 de juny de 2024 al dia 30 de setembre de 2024
  • Els vehicles destinats al repartiment de mercaderies (càrrega i descàrrega) hauran de realitzar aquesta activitat i podran accedir al nucli antic entre les 07.00 hores i les 11.00 hores.
  • Es prohibeix l'estacionament a tota mena de vehicles en la plaça d'Armes, excepte en les places habilitades per a personal amb diversitat funcional sempre que el vehicle estiga degudament autoritzats, fent ús de la targeta identificatiu corresponent.

Se sol·licita a la resta de conductors autoritzats per a circular pel nucli antic, que durant aquestes dates reduïsquen al màxim l'accés a la zona del castell degut a les característiques de la zona, especialment per la seguretat viària i l'increment de vianants pels carrers adjacents dins de la zona emmurallada.

Igualment, es sol·licita a tots els veïns i visitants que atenguen els senyals de circulació i aquells que de manera temporal i eventual puguen anar col·locant-se per la Policia Local.

CONTROL D'ACCÉS AL NUCLI ANTIC DE PENÍSCOLA

DES DEL DIA 12 DE JULIOL DE 2021, EL SISTEMA DE CONTROL D'ACCÉS AL NUCLI ANTIC FUNCIONA MITJANÇANT LA LECTURA DE LA MATRÍCULA DEL SEU VEHICLE
  • Si vosté posseeix la targeta identificativa com a resident del nucli antic emesa per l'Ajuntament de Peníscola, ja està autoritzat per a l'accés
  • Si vosté és: REPARTIDOR, TAXISTA, PROPIETARI D'UN IMMOBLE O LOCAL COMERCIAL EN EL NUCLI ANTIC DE PENÍSCOLA o, sense estar inclòs en les anteriors categories, pot justificar la necessitat d'accés al nucli antic:

Ha de dirigir un correu electrònic a barrera@peniscola.org, amb la seua matrícula, la seua condició de repartidor, taxista, o la que corresponga i una breu explicació del perquè considera que ha de tindre accés, el seu número de telèfon, així com la documentació que acredite el que es comunica.

Una vegada rebut el correu se l'informarà si la matricula ja està registrada o, en defecte d'això, dels passos a seguir i documentació necessària per al seu registre.

A partir del dia 12 de juliol de 2021, el sistema funcionarà de manera automàtica les 24 hores, per la qual cosa només podran accedir al recinte de circulació restringida aquells vehicles la matrícula dels quals siga detectada pel sistema, estiga autoritzada i es trobe dins del rang horari permés

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola