Barrera accés nucli antic

CONTROL D'ACCÉS AL NUCLI ANTIC DE PENÍSCOLA

A PARTIR DEL PRÒXIM DIA 12 DE JULIOL DE 2021, EL SISTEMA DE CONTROL D'ACCÉS AL NUCLI ANTIC FUNCIONARÀ MITJANÇANT LA LECTURA DE LA MATRÍCULA DEL SEU VEHICLE
  • Si vosté posseeix la targeta identificativa com a resident del nucli antic emesa per l'Ajuntament de Peníscola, ja està autoritzat per a l'accés
  • Si vosté és: REPARTIDOR, TAXISTA, PROPIETARI D'UN IMMOBLE O LOCAL COMERCIAL EN EL NUCLI ANTIC DE PENÍSCOLA o, sense estar inclòs en les anteriors categories, pot justificar la necessitat d'accés al barri antic:

Ha de dirigir un correu electrònic a barrera@peniscola.org, amb la seua matrícula, la seua condició de repartidor, taxista, o la que corresponga i una breu explicació del perquè considera que ha de tindre accés, el seu número de telèfon, així com la documentació que acredite el que es comunica.

Una vegada rebut el correu se l'informarà si la matricula ja està registrada o, en defecte d'això, dels passos a seguir i documentació necessària per al seu registre.

A partir del dia 12 de juliol de 2021, el sistema funcionarà de manera automàtica les 24 hores, per la qual cosa només podran accedir al recinte de circulació restringida aquells vehicles la matrícula dels quals siga detectada pel sistema, estiga autoritzada i es trobe dins del rang horari permés

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola