Codi ètic

L'Ajuntament de Peníscola, en sessió plenària de 17 de novembre de 2022 va aprovar el seu Codi Ètic, que persegueix que totes les nostres actuacions es duguen a terme de manera responsable i íntegra, reflectint els valors i les conductes esperades en el desenvolupament de la nostra activitat.

Aquest compromís assoleix tots els membres de l'Ajuntament.

El Codi Ètic és també una guia de referència en la nostra relació amb tercers i contribueix a reforçar les relacions amb els ciutadans.

Descobreix el Codi Ètic de l'Ajuntament en l'enllaç i en la zona de descàrregues

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola