Informació sobre el tractament de dades personals

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Responsable del tractament

Ajuntament de Peníscola

Pl. Ayuntamiento, 1, 12598 Peníscola, Castelló.

Delegat de Protecció de Dades

Podeu contactar amb el nostre delegat a través del següent correu electrònic: dpd@dipcas.es

Finalitat del tractament

L'Ajuntament tracta les vostres dades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud manifestada en el procediment administratiu corresponent.

Base de legitimació

La base de legitimació es troba en l'exercici dels poders públics o competències conferits o, en el seu cas, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en interés públic.

Termini de conservació de les vostres dades

Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o, en el seu cas, pel temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat. No obstant això, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Altres organismes destinataris (cessions i comunicacions)

Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per a poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei. No es preveuen transferències internacionals a tercers països.

Els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades

Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas, oposició, presentant un escrit en el Registre d'Entrada (Servei d’Atenció Ciutadana - SAC), a través de la Seu Electrònica, o, si escau, al nostre delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es.

En cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podreu interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola