Marjal de Peníscola

Marjal de Peníscola

Aiguamoll protegit inclòs en el Catàleg Valencià de Zones Humides, en la Xarxa Natura 2000 com a Lloc d’Interés Comunitari (LIC) de la Unió Europea i declarat Àrea de Conservació dels peixos endèmics samaruc (Valencia hispanica) i fartet (Aphanius iberus).

Aquest aiguamoll rep aportacions d’aigua subterrània que brolla a través de xicotets llacs coneguts com ullals, el desbordament dels quals inunda els terrenys baixos, la qual cosa dona lloc a una zona pantanosa o marjal. Per facilitar el drenatge de l’aigua cap a la mar, hom va crear canals artificials que es reunixen i desemboquen en la platja Sud de Peníscola.

Les diferents condicions d’inundació i de salinitat de l’aigua permeten el desenvolupament de comunitats de vegetació diversa i específica d’aquests ambients, que són refugi de nombroses espècies d’animals, entre les quals destaquen peixos endèmics i aus lligades al medi aquàtic. Es tracta d’un espai valuós i fràgil la conservació del qual depén de múltiples aspectes.

Canal

Canal de drenatge conegut com a riu Ample o séquia Templera. És el més ample i cabalós dels existents en la marjal, i la recorre de nord a sud per la banda central.

Samaruc

La marjal de Peníscola alberga la major població coneguda de samaruc (Valencia hispanica – Valenciennes, 1846). Peix endèmic ibèric, la distribució del qual es limita al litoral situat entre el delta de l’Ebre i les marjals de Pego i Oliva, és una de les espècies espanyoles de peixos amb població més reduïda, ja que es troba a la vora de l’extinció.

Ullal

Brollador d’aigua subterrània conegut localment amb el nom de l’Ullal, n’hi ha diversos distribuïts per la marjal. Aquestes surgències fan possible la inundació de la marjal durant tot l’any i són el principal refugi de les espècies protegides de peixos que poblen la marjal.

Atenció

  • Prohibit el trànsit fora de les passarel·les i miradors associats
  • Respecteu les instal·lacions
  • Eviteu sorolls innecessaris que puguen alterar la tranquil·litat natural de la fauna
  • Prohibit tirar desperdicis o puntes de cigarret apagades o enceses
  • Prohibit encendre foc o acampar
  • No introduïu plantes o animals estranys al lloc
  • No recol·lectiu espècimens de plantes o animals de l'aiguamoll

Infraccions i sancions tipificades en la LLEI 11/1994, de 27 de desembre, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana

Drets de les imatges

Imatges de domini públic o sota llicència GNU i Creative Commons; autors Jens Buurgaard Nielsen, U. S. Fish and Wildlife Service, Axel mauruszat, Richard Bartz, Karakal, marek Szczepanek, Renngahrerspp i Alvaro

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola