PATIVEL

Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha sotmés a participació pública i consultes, fins al 31 de gener de 2017, la versió inicial del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana i la documentació relacionada perquè el públic interessat puga examinar-lo i formular-hi les observacions, al·legacions i suggeriments que considere oportunes.

Podeu descarregar un model d'instància d'al·legacions al PATIVEL en la zona de descàrregues o en l'enllaç.

Consulta de la documentació

La documentació pot consultar-se a:

I en dies laborables, en horari de 9.00h a 14.00h a:

  • Subdirecció General d'Ordenació del Territori i Paisatge, Ciutat administrativa 9 d'Octubre - Torre 1, planta segona, Carrer Castán Tobeñas, núm. 77, 46018 València.
  • Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló, de la Consellería d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Av. de la Mar, 16, 12003 Castelló de la Plana

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola