Objectius


L'Ajuntament de Peníscola, a través de la Regidoria d'Esports, presta a la comunitat aquest servei, que s'encarrega de la gestió de l'esport local.

S'ocupa de la creació de les instal·lacions que necessita la ciutat per a dur a terme aquest objectiu, i també s'encarrega del posterior manteniment i explotació.

A la vegada, adquirix els materials i els implements necessaris per a equipar-les i dotar-les de l'operativitat que ha de caracteritzar-les.

Organitza les activitats que demana la població per a cobrir aquesta faceta, o bé dóna suport a aquelles entitats que es formen dins del si de les associacions esportives, que s'ocupen de coordinar el que respecta a la seua modalitat.

Difon i promou la pràctica de l'esport entre tots els sectors de la població, fins i tot la població visitant, atesa la gran quantitat de visitants que alberga una ciutat turística com la nostra.

Posa a disposició l'estructura per a propiciar el personal treballador que ha de fer-se càrrec de les diferents i múltiples funcions que genera la prestació del servei d'esports.

La regidora al càrrec és Dolores Bayarri González

El tècnic d'esports és Constantino Salvador Llin, el qual és, a més, la persona de contacte.

Les instal·lacions municipals es troben concentrades en el recinte poliesportiu situat al C/Marjal s/n

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola