Notícies

Peníscola activa el procés de renovació del seu distintiu DTI
21 marzo 2024

Peníscola activa el procés de renovació del seu distintiu DTI

  • L'equip de Turisme manté una trobada a SEGITTUR per a conéixer i implementar la nova metodologia
  • Peníscola inicia el seguiment de l'informe diagnòstic DTI per a renovar el seu distintiu


Peníscola ha iniciat els treballs de seguiment del seu informe diagnòstic DTI i SEGITTUR verificarà en les pròximes setmanes l'avanç que la destinació ha executat entorn de la implantació de la metodologia DTI que promou la Secretaria d'Estat de Turisme, per mitjà d'aquesta entitat pública.

Es tracta de la primera ocasió en la qual la destinació se sotmet a aquest procés de revisió des que completaren el seu primer diagnòstic al novembre de 2019. El procés de seguiment donarà continuïtat al compromís ja adquirit pel consistori d'exercir una gestió turística basada en la governança, l'accessibilitat, la sostenibilitat, la innovació i la tecnologia, prenent com a base el model DTI.

Les tasques de seguiment marcaran el nou full de ruta de la destinació d'acord amb la metodologia DTI vigent, composta per un total de 97 requisits i 261 indicadors. D'aquest procés de revisió, s'obtindrà un nou informe diagnòstic en el qual s'exposarà la situació de la destinació i les recomanacions que Peníscola ha de seguir per a poder continuar millorant en termes de gestió turística.La renovació del distintiu DTI és la garantia que la destinació es manté en línia amb els treballs i la filosofia del model basat en els cinc eixos estratègics. Així, cada dos anys s'inicia un procés d'actualització del diagnòstic per a obtindre un nou grau d’acompliment i amb aquest, una nova planificació d'accions i el distintiu per a dos anys més.

Programa Destinació Turística Intel·ligent

El programa Destinació Turística intel·ligent és un projecte promogut per la Secretaria d'Estat de Turisme (SETUR) i gestionat per la Societat Mercantil Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (SEGITTUR), que persegueix contribuir a millorar la competitivitat de les destinacions turístiques i la qualitat de vida dels seus residents incidint en cinc àmbits d'actuació: governança, innovació, tecnologia, sostenibilitat i accessibilitat.

Aquesta iniciativa, sorgida del Pla Nacional i Integral de Turisme 2012-2015, genera els mecanismes adequats per a facilitar la ràpida incorporació d'innovacions en les destinacions.

La Destinació Turística Intel·ligent es defineix com una destinació turística innovadora, consolidada sobre una infraestructura tecnològica d'avantguarda, que garanteix el desenvolupament sostenible del territori turístic, accessible per a tots, facilitant la interacció i integració del visitant amb l'entorn i incrementant la qualitat de la seua experiència en la destinació i la millora de la qualitat de vida del resident.

Per aconseguir aquests objectius, el programa DTI promou la implantació d'un model de gestió que té en compte la transversalitat de l'activitat turística i les característiques diferenciadores de cada destinació. S'articula sobre una metodologia de diagnòstic, basada en 97 requisits i 261 indicadors, que deriva en un sistema de recomanacions, un pla d'acció i un sistema de monitoratge, que conformen els elements fonamentals del model, permetent un procés de millora continu de la gestió de la destinació adaptada als reptes presents i futurs del turisme.

El model DTI desenvolupat per Espanya és una referència a nivell nacional i internacional reconegut com a bona pràctica per l'Organització Mundial del Turisme (OMT), la Comissió Europea, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OECD) o el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID). Així mateix, la iniciativa DTI forma part de l'Agenda Urbana Espanyola 2019.

Volver al listado de noticias » »
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola