Eleccions al Parlament Europeu de 9 de juny de 2024

Eleccions Unió Europea (UE)

En les eleccions al Parlament Europeu de 9 de juny de 2024 podran votar els ciutadans de la Unió Europea (UE) residents a Espanya que tinguen 18 o més anys aqueix dia.

Els ciutadans de la Unió Europea, no espanyols, residents a Espanya, han d'haver manifestat prèviament la seua voluntat d'exercir el dret a vot.

Els qui figuren inscrits en el cens electoral i hagen manifestat amb anterioritat la seua intenció de votar a Espanya, conserven la seua condició d'electors, ja que la manifestació de votar a Espanya té caràcter permanent mentre l'interessat residisca a Espanya o en sol·licite l'exclusió.

Tràmits per a manifestar la voluntat de votar a Espanya

Els ciutadans de la UE que vulguen votar, que estiguen registrats en el cens electoral i que no hagen manifestat anteriorment la seua voluntat d'exercir el dret de vot en les eleccions al Parlament Europeu, podran fer-lo per algun dels següents procediments:

Per Internet

Manifestació vot permanent

En el Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

Mitjançant l'emplenament de l'imprés oficial corresponent, juntament amb NIE, o amb el document d'identitat o passaport del seu país d'origen.

Termini màxim de presentació: fins al 30 de gener de 2024

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola