ANY PAPA LUNA

A petició de l'Associació d'Amics del Papa Luna, el Ple de l'Ajuntament de Peníscola, en sessió de 17 de novembre de 2022 va acordar:

Formalitzar una declaració institucional de 2023 com a Any Papa Luna i Peníscola com a Ciutat Pontifícia, en celebrar-se el 600 aniversari de la seua defunció a Peníscola.

En conseqüència, a partir d'abril de 2023 i fins a abril de 2024, la documentació generada per l'Ajuntament de Peníscola contindrà un logotip creat a aquest efecte per a fer més visible la commemoració de l'Any Papa Lluna.

Les associacions i entitats que compten amb la col·laboració de l'Ajuntament de Peníscola hauran d'incorporar aquest nou logotip a les seues publicacions i cartelleria.

Per a facilitar l'aplicació d'aquest logotip en les publicacions de les entitats, ací poden descarregar els arxius del logotip de l'Any Papa Luna en diferents formats.

També poden consultar la presentació del logotip commemoratiu.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola