Llenguatge igualitari en l'administració

L'Ajuntament de Peníscola aposta perquè la llengua siga el reflex d'una societat justa i igualitària, sense discriminacions per motius de gènere.

Amb la intenció de garantir un ús inclusiu del llenguatge en què homes i dones se senten inclosos, es publica la Guia per a usar un llenguatge igualitari en l’Administració local, creada per la tècnica de l'Agència de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Silla, emmarcada en la campanya Valencià per la igualtat, en col·laboració amb altres tècniques i tècnics lingüístics de la xarxa Aviva, a la qual pertany el servei de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Peníscola.

Es publica també la Guia de tractament no sexista del llenguatge administratiu, elaborada per la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló.

Aquestes guies oferiran oferirà també recursos a les persones que treballen en l'Ajuntament de Peníscola perquè utilitzen un llenguatge inclusiu i sense discriminació per motiu de gènere.

L'Ajuntament té la intenció de fer també cursos de formació per aplicar els criteris recollits en aquesta guia.

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola