Protocolo de Actuación por Emergencia de Inundaciones

PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER EMERGÈNCIA D’INUNDACIONS

Antonio Andrés Morejón de Girón Bascuñana, intendent en cap de la Policia Local de Peníscola, per causa de les emergències imminents per possibles inundacions, mitjançant aquest escrit informa que:

S’hauran de prendre les mesures oportunes per poder reaccionar i minimitzar aquelles incidències que es puguen produir amb motiu de les possibles inundacions, per la qual cosa s’informa a la població de determinades mesures de seguretat, entre les quals es destaquen les següents:

ABANS DEL PERÍODE DE PLUGES

Si residiu en zones potencialment afectades per les inundacions, prepareu-vos per a una eventual emergència prenent una sèrie de mesures que us ajudaran a pal·liar els efectes d’aquest tipus de riscols.

 • Per tal d’evitar contaminacions, col·loqueu els productes tòxics -herbicides, insecticides, etc.- fora de l’abast de l’aigua.
 • Si viviu en una zona inundable, és aconsellable que emmagatzemeu aigua i aliments, preferentment aquells que no requerisquen refrigeració o ser cuinats.
 • Reviseu periòdicament el terrat i les baixades d’aigua, i elimineu qualsevol acumulació d’escombraries, fulls, terra, etc. que puga obstaculitzar el pas de l’aigua al clavegueram o séquia pròxima al vostre habitatge.
 • Col·loqueu fora de l’abast de les aigües els béns i objectes de valor, i situeu-los en els punts més alts de l’habitatge.
DURANT EL PERÍODE DE PLUGES

QUAN S’AVISE D’UNA EMERGÈNCIA

 • Presteu atenció a la senyal d’alarma convinguda en el seu municipi i sintonitzeu la vostra emissora local o la televisió per obtenir informació de l’institut meteorològic o de protecció civil.
 • Les freqüències de ràdio que podeu sintonitzar en la Comunitat Valenciana són:

Canal 9 Radio: FM 102’2 (València), 103’7 (Castelló) i 96’5 (Alacant). Radio 1 (RNE): OM 774 (València), FM 89’9 (Castelló) i OM 855 (Alacant)

 • Useu el vostre telèfon únicament per informar a les autoritats.
 • Desconnecteu tots els aparells elèctrics.
 • Utilitzeu econòmicament queviures i material de calefacció.
 • Prepareu-vos per abandonar el vostre habitatge i acudir al lloc que se us indique pels serveis d’emergència si considereu que la vostra vida està en perill o així ho ordenen les autoritats competents.

QUAN HÀGEU D’ABANDONAR EL VOSTRE HABITATGE

 • Agafeu la vostra documentació, roba d’abric i objectes valuosos poc voluminosos, llanterna i ràdio de piles.Desconnecteu l’electricitat, el gas i l’aigua.
 • No toqueu els aparells elèctrics si estan banyats.Tanqueu i assegureu les finestres i portes perquè no puguen ser destruïdes per vents forts, l’aigua, objectes volants o escombraries.
 • Tanqueu la porta o les portes d’accés a l’habitatge.No propagueu rumors o informacions exagerats dels danys.

DESPRÉS DE L’EMERGÈNCIA

Autoritzat el retorn a l’habitatge haurà de tenir en compte el següent:

 • Efectuar una inspecció prèvia per si hi hagués risc d’enderrocament.Abstenir-vos de beure aigua que no reunisca totes les garanties higièniques.
 • Retireu ràpidament, per evitar malalties associades, els animals morts en la inundació.
 • Seguiu rigorosament les normes sanitàries i d’higiene en la neteja i alimentació, dictades per l’autoritat corresponent.
 • Començar la neteja per les zones altes.Dipositar en les voreres o calçada, sense entorpir la circulació, els estris que hi hagen quedat inutilitzats.Ajudeu els equips de salvament i neteja en la tasca de desenrunar el tram de via pública limítrofa amb el seu habitatge.

ZONES DE MAJOR RISC D’INUNDACIÓ A PENÍSCOLA.

 • Àrea de Peñismar, àrea que compren entre C. de Tarragona i C. de Teruel.
 • C. de la Ratlla del Terme des de Rotonda CV - 140 a passeig.
 • Camí d’Enmig, carretera vella de Peníscola entre les rotondes del quilòmetre dos / tres.
 • Camí d’Abellers a la mateixa altura que a la carretera vella.
 • Rambla d’Alcalà amb camí de la Volta

La qual cosa es comunica perquè en tingueu coneixement i a l’efecte oportú.

L’intendent en cap de la Policia Local.

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola