Consulta i rectificació del cens en període electoral

Del 22 al 29 d'abril de 2024

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

Exposició al públic de les llistes en període electoral
Presentació de les oportunes reclamacions per altes, baixes o correcció d'errors
  • Les reclamacions es formularan amb els impresos que es facilitaran en el Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)
  • Podran presentar-se en el SAC o en la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral

Telemàticament

Consulta de les dades d'inscripció

Durant el període electoral, estarà disponible en Internet un servei de consulta perquè els electors puguen comprovar les dades de la seua inscripció en el cens electoral i també la taula i el local electoral on li correspon votar, en l'adreça: https://sede.ine.gob.es/ce-internet1?cid=1259954327587&cierre=00467

Per a realitzar la consulta s'exigeix identificar-se pel sistema Cl@ve. Qui no puga identificar-se per aquest sistema, podrà consultar les seues dades al seu Ajuntament, Consolat corresponent al seu lloc de residència, en la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral o trucant al telèfon 900.343.232.
El servei estarà disponible durant tot el període electoral, inicialment amb la informació del cens de consulta i, una vegada resoltes les reclamacions, amb el cens electoral de votació.

Presentació de reclamacions al cens electoral

Els electors residents a Espanya, que consideren que les seues dades d'inscripció en el cens electoral vigent per a les eleccions no són correctes, poden presentar una reclamació, en l'adreça: https://sede.ine.gob.es/censoElectoralTramitesReclaEleWeb/0000467/presentacion

Per a formular la reclamació s'exigeix identificar-se amb Cl@ve. Qui no puga identificar-se per aquest sistema, podrà presentar la reclamació al seu Ajuntament.

És necessari aportar un certificat de Padró en el qual conste que la persona que sol·licita la reclamació està inscrita com a resident en el padró d'habitants d'aqueix municipi amb les dades que reclama, indicant des de quina data. A més ha d'adjuntar també un document d'identificació (DNI, permís de conduir o passaport).

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola