Terminis d'interés

Calendari Eleccions a Parlament Europeu de 9 de juny de 2024

Publicació Decret de convocatòria: 16 d'abril

Rectificació del Cens en període electoral
 • Servei de consulta del cens electoral en ajuntaments i consolats: del 22 al 29 d'abril
 • Reclamacions inclusió / exclusió cens electoral: del 22 al 29 d'abril
 • Resolució de les reclamacions per les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral: del 22 d'abril al 2 de maig
 • Exposició de la resolució de les reclamacions en ajuntaments i consolats: 3 de maig
 • Recursos contra resolució davant Jutjat Contenciós-Administratiu: 5 dies a partir de la notificació
 • Sentència. Notificació a interessats, ajuntaments i consolats: 5 dies a partir de la interposició recurs
Divisió circumscripcions en seccions i taules
 • Publicació Diari Oficial de la província i exposició en ajuntaments dels límits de seccions i taules:  22 d'abril
 • Reclamacions davant la Junta Electoral Provincial delimitació de seccions i taules: del 23 al 28 d'abril
 • Resolucions Junta Electoral Provincial: del 23 d'abril al 3 de maig
Enviament targetes censals
 • Comunicació als electors de taula i local electoral: del 13 al 21 de maig
 • Comunicació de variació de taula i local electoral: del 21 de maig al 3 de juny

Vot per correu

Residents a Espanya
 • Sol·licitud de vot per correu: del 16 d'abril al 30 de maig
 • Enviament documentació per al vot per correu: del 20 de maig al 2 de juny
 • Remissió per electors del vot per correu: del 20 de maig al 5 de juny
Residents a Espanya, temporalment en l'estranger
 • Sol·licitud de vot per correu:  del 16 d'abril a l'11 de maig
 • Enviament documentació vot per correu (SENSE IMPUGNACIÓ DE CANDIDATS): del 14 al 20 de maig
 • Enviament documentació vot per correu (AMB IMPUGNACIÓ DE CANDIDATS): del 21 al 28 de maig
 • Remissió per electors del vot per correu: del 14 de maig al 5 de juny
Residents a l'estranger
 • Primer enviament de documentació CERA: del 4 al 10 de maig
 • Segon enviament de documentació CERA (SENSE IMPUGNACIÓ DE CANDIDATS): del 15 al 19 de maig
 • Segon enviament de documentació CERA (AMB IMPUGNACIÓ DE CANDIDATS): del 20 al 25 de maig
 • Remissió per electors del vot per correu a consolats: del 15 de maig al 4 de juny
 • Depòsit del vot en l'urna: de l'1 al 6 de juny
Residents a l'estranger temporalment a Espanya
 • Sol·licitud de vot per correu: del 16 d'abril al 30 de maig
 • Enviament documentació: del 20 de maig al 2 de juny
 • Remissió per electors del vot per correu: del 20 de maig al 5 de juny

Candidats, Interventors i Còpies Cens

 • Expedició certificats a candidats: del 16 d'abril al 6 de maig
 • Expedició certificats a Interventors: del 14 de maig al 6 de juny
 • Lliurament copies del cens electoral a partits polítics: del 14 al 18 de maig

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola