Universitat Popular 2023 - 2024

Enllaços relacionats

Descargas

Universitat Popular 2023 - 2024

Inscripcions

LES PLACES SÓN LIMITADES I SERAN ASSIGNADES PER RIGORÓS ORDRE D'INSCRIPCIÓ

Curs acadèmic

 • Curs acadèmic: del 30 d'octubre de 2023 al 3 de maig de 2024
 • PPossibilitat d'inscriure's en el segon quadrimestre del curs, del 31 de gener al 6 de maig
 • Dies festius: 1 de novembre, 6, 7 i 8 de desembre, del 22 de desembre al 7 de gener, 18 de març, del 28 de març al 8 d'abril, 1 de maig.
Matrícula reduïda
 • Jubilats i Pensionistes -25% ( aportar fotocòpia de targeta sanitària i padró)
 • Carnet Jove: -10% (aportar carnet i padró)
 • Família nombrosa: -10% (fotocòpia del títol de família nombrosa i padró)
 • Empadronats: 5% o 10% de descompte en les matrícules anuals
Descomptes sol aplicables a:
 • Cursos subvencionats S
 • Pagaments per quadrimestres (Desc. màxim aplicat a tots els preus de cursos complets)
 • Empadronats en el municipi (prèvia presentació del full d'empadronament)

Matrícula gratuïta:

 • Cursos de: Valencià i Castellano (inicial), Manteniment de la tercera edat i pintura de la tercera edat
 • Minusvalidesa reconeguda del 50% o superior.

Per a obtindre matrícules gratuïtes o reduïdes presenteu fotocòpia de full d'empadronament i del SIP o Carnet Jove, inscripcions en línia envien a: info@universitatpopularpeniscola.com

Normes generals

 • La no assistència a les classes sense causa justificada podrà ser motiu d'exclusió del curs sense reembossament del preu del curs.
 • El material del curs serà a càrrec dels alumnes.
 • No es realitzen devolucions del pagament de les inscripcions, només en cas d'anul·lar-se el curs.

Cursos 2023/24

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola