Assistència sanitària

Les persones desplaçades ucraïneses tenen dret a atenció mèdica

Aquelles que tinguen document acreditatiu de la identitat

Poden donar-se d'alta en el sistema sanitari acudint al Centre de Salut amb el document que acredite la seua identitat.

Aquelles que no tinguen identificació

A les persones que no tinguen identificació, se'ls generarà un document, tot i que que la sol·licitud per a donar-se d'alta en el sistema quedarà incompleta.

També se'ls donarà cita amb la treballadora social

Menors d'edat

Quan es tracte de menors d'edat, s'haurà d'aportar el document identificatiu de la mare, el pare o la persona tutora.

En el cas que no estiga el pare, mare o persona tutora legal, s'aportarà el document identificatiu de la persona acollidora.

Als menors també se'ls donarà cita amb la treballadora social.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola