Tresoreria

Enllaços relacionats

Departament

Departament de Tresoreria

Localització

Plaça de l'Ajuntament,1 2a planta
12598 Peníscola

Tel.: 964 480 050
Fax: 964 489 212

Correu electrònic: tesoreria@peniscola.org

Atenció al públic

Horario d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

Contacte

Tresorer: Ruth Gómez Blasco
Auxiliar: María José Oms Llaudis

Regidoria d'Hisenda: Mª Dolores Bayarri González

Tràmits i gestions internes i externes

Tràmits davant el ciutadà

Justificant d'estar al corrent de pagament amb l'Ajuntament.

Dipòsit, recepció i devolució d'avals i fiances.

Emissió de liquidacions en executiva.

Recepció de fulls de Manteniment de Tercers.

Gestions internes

Justificants d'estar al corrent de pagament amb l'Ajuntament.

Dipòsit, recepció i devolució d'avals i fiances.

Pas de liquidacions de voluntària a executiva i emissió de liquidacions en executiva segons format quadern C60.

Traspàs de liquidacions en executiva al Servei Provincial de Recaptació.

Cobrament de liquidacions i autoliquidacions.

Comptabilització d'ingressos i pagaments.

Arqueig i control mensual de comptes bancaris.

Presentació de documents tributaris i gestions davant l'Agència Tributària.

Pagament a proveïdors i creditors.

Manteniment de tercers.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola