Obres de reposició del paviment entre els carrers de Cerç i de Garbí (2)

Contracte menor d'obres de reposició del paviment de vorera del tram comprés entre els carrers de Cerç i de Garbí, afectades per l'expedient d'obres 62/2005

Exp. de Contractació 14/2017
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola