Pla Especial de Protecció del Nucli Antic

En aquesta secció podeu consultar el resum del Pla Especial de Protecció del Nucli Antic de Peníscola.

El document complet del Pla de Protecció es troba en les dependències d'Urbanisme de l'Ajuntament. Per a consultar-lo, podeu demanar cita prèvia amb el regidor d'Urbanisme i Nucli Antic, Romualdo Forner.

Catàleg de béns i espais protegits

Edificació:

Elements puntuals:

Elements urbans:

Espais urbans:

Memòria justificativa i normativa urbanística

Ordenació gràfica del nucli antic

 

Ordenació gràfica del nucli antic:

Ográfica 1, ográfica 2, ográfica 3ográfica 4, ográfica 5, ográfica 6, ográfica 7, ográfica 8, ográfica 9, ográfica 10, ográfica 11, ográfica 12, ográfica 13, ográfica 14, ográfica 16,ográfica 17, ográfica 18, ográfica 19, ográfica 20, ográfica 21, ográfica 22, ográfica 23, ográfica 24, ográfica 25, ográfica 26, ográfica 27, ográfica 28, ográfica29, ográfica 30, ográfica 31

Ordenanza gráfica

Ográfica plano guía

Guía de uso (1), guía de uso

Plànols d'ordenació

Catalogació:

Espais lliures i equipament:

Gestió urbanística, delimitació d'actuacions:

Alineacions, rasants i alçades d'edificació:

Delimitació BIC i àrea de protecció arqueològica:

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola