Día Internacional de la Infància

La Declaració Universal dels drets dels xiquets va ser proclamada el 1956 per l'Assemblea General del les Nacions Unides. Açò implica que la família i l'escola han d'estar presents i donar suport al xiquet i ajudar-lo a conéixer els seus drets i els seus deures.

Hi ha 10 drets primordials:

  1. A la igualtat
  2. A la protecció especial per al seu desenvolupametn físic, material i social
  3. A un nom i una nacionalitat
  4. A l'alimentació, habitatge i atenció adequats per al xiquet i la mare
  5. A l'educació i cures especials per al xiquet amb alguna discapacitat
  6. A la comprensió i amor per part dels pares i de la societat
  7. A rebre educació gratuïta i a JUGAR
  8. A ser el primer a rebre ajuda en casos de desastre
  9. A ser protegit contra l'abandonament i l'explotació del treball
  10. A formar-se en un esperit de solidaritat, comprensió, tolerància, amistat, justícia i pau entre els pobles

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola