Bases Concurs de Fotografia Festes

Enllaços relacionats

Bases del Concurs de Disseny CARTELL I PORTADA I CONTRAPORTADA DEL PROGRAMA DE FESTES PATRONALS


BASES:Aquest concurs l'organitza la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Peníscola.

PARTICIPANTS

Totes aquelles persones que ho desitgen.

TEMA

Festes Patronals de Peníscola. Elements tradicionals, festius i culturals de Peníscola.

MODALITAT

Les propostes podran realitzar-se per qualsevol procediment de tècnica lliure sempre que siga en la seua reproducció en quadricromia.

FORMAT

Les dimensions seran de 50cm x 70cm, en orientació vertical. El disseny es presentarà en format digital (.PDF o .JPG) i la seua grandària no serà superior a 5MB. Els enviaments es realitzaran a l'adreça festes@peniscola.org

Les obres han de ser originals i inèdites i no premiades en cap altre concurs.

IDENTIFICACIÓ DE L'AUTOR / DE L'AUTORA

Cada participant identificarà la seua obra amb un sol títol que escriurà en el mateix correu de la fotografia presentada. En el correu electrònic haurà d'identificar-se el nom complet de l'autor / de l'autora, la seua adreça i el seu número de telèfon.

TEXT DEL DISSENY

En els originals, de forma molt clara, visible i integrada haurà d'aparéixer la inscripció “Festes Patronals, Peníscola, del 7 al ... de setembre de 202..” i en un segon ordre d'importància, la qualificació “Festes declarades d'Interés Turístic Nacional”. L'original no ha de portar a la vista cap signatura ni pseudònim de l'autor / de l'autora.

OBRES

Cada autor/a pot presentar fins a cinc obres.

TERMINI

El termini d'admissió de les obres serà el juny o juliol (es notificarà prèviament).

FASES DEL CONCURS

El concurs es resoldrà en dues fases:

a) PRIMERA FASE: El jurat serà popular, els dissenys presentats correctament es publicaran en la pàgina de Facebook “Ajuntament de Peníscola” i estaran publicats per a la seua votació.

Els cinc dissenys amb més “m'agrada”, seran finalistes del concurs.

b) SEGONA FASE: El Jurat triarà entre els cinc dissenys més votats, els dos que consideren més oportuns per a ser portada i cartell (1r premi) i contraportada (2n premi) del programa de les Festes Patronals.

El jurat serà designat pel regidor delegat de l'àrea de Festes.

DECISIÓ DEL JURAT

La decisió del Jurat és inapel·lable, i aquest pot declarar desert algun premi si així ho considera oportú.

El jurat tindrà la capacitat de resoldre qualsevol incidència sobre la interpretació d'aquestes bases.

PREMIS
  • Primer Premi: Import econòmic i diploma.
  • Segon Premi: Import econòmic i diploma.
GARANTIES I NOTES

Els concursants es responsabilitzen totalment de qualsevol reclamació o denúncia que puga tenir lloc respecte a l'autenticitat o dret de les obres.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROTECCIÓ D'IMATGE

Cada concursant haurà de ser autor/a o propietari/ària dels drets del disseny, evitant així reclamacions de tercers sobre aquest. L'autor / l'autora del disseny és responsable de la inclusió en aquest d'altres persones. Es recomana en tot cas comptar amb l'autorització d'aquestes persones abans del seu enviament al concurs.

REPRODUCCIÓ

Les obres premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament. Els participants autoritzen l'Ajuntament a la reproducció dels dissenys, la seua inclusió en exposicions (en el cas de realitzar-se), en la seua pàgina web, en canals socials, etc., sense que aquest fet comporte cap pagament addicional a l'autor / a l'autora.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El fet de participar en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, facultant el Jurat per a la interpretació i resolució dels casos no previstos en aquestes.

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola