Campanya animals companyia

Descargas

Els carrers de Peníscola no són Buscamines

Animals de companyia. Normes reguladores en la localitat de Peníscola
  • És obligatori dur eines per a la recollida i neteja dels excrements i orins dels animals de companyia.
  • No està permés que els animals facen les seues necessitats en zones enjardinades, parcs o mobiliari urbà.
  • És imprescindible en qualsevol moment que els gossos súrtiguen al carrer sempre amarrats amb corretja i boç, si la raça ho requereix.
  • Per disposar d'un gos de raça potencialment perillosa és obligatori disposar d'un test psicotècnic favorable i d'una assegurança de responsabilitat civil.
  • És obligatori identificar els gossos i gats mitjançant un microxip en el termini d'un mes des de l'adquisició o naixement.
  • L'incompliment d'aquestes normes pot comportar sancions. El límit màxim per a les infraccions lleus és de 600 euros; per a les greus, de 6000 euros, i per a les molt greus, de 18.000 euros.
  • Per motius higienicosanitaris queda prohibida la presència d'animals en les platges de tot el terme municipal.
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola