Tractament de palmeres contra el morrut roig

Protocol d'actuació i recomanacions per al tractament de palmeres contra el morrut roig de la palmera

L’Ajuntament de Peníscola, a través de la Regidoria de Medi Ambient i la UTE Serveis Peníscola, ha creat un Protocol d’actuació per evitar la propagació de la plaga del morrut roig de la palmera (Rhynchophorus ferrugineus) i l’eliminació de palmeres, segons l’Ordre del 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual s’estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries per al control i l’eradicació de la plaga de Rhynchophorus ferrugineus.

Origen del morrut roig

Des de l’any 2004 s’ha introduït en la Comunitat Valenciana una plaga denominada Rhynchophorus ferrugineus que ataca greument a les palmeres. Aquesta plaga es troba catalogada com a plaga de quarentena per la legislació vigent i, per tant, la lluita i eradicació ha sigut declarada d’utilitat pública per Ordre de Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 24/02/04 en base a la Llei 43/2002 de Sanitat Vegetal.

Espècies afectades

Vista la virulència amb què ataca les palmeres, sobretot, les espècies Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera i Washingtonia filifera es fa necessària la col·laboració de la població per detectar la presència de la plaga i eradicar-la.

Identificació del morrut roig

Aquesta plaga és un coleòpter, semblant a un escarabat de color rogenc ataronjat, originari del sud-est asiàtic, que amida entre 19 i 42 mm de llarg. Les larves d’aquest insecte excaven galeries dins del tronc de les palmeres i les deteriora greument abans que puguen veure’s els primers símptomes visibles.

Els adults volen de palmera en palmera, fins a diversos km, atrets per l’olor que desprenen els talls de la poda de les palmeres. Una vegada en aquestes, dipositen desenes d’ous en les fulles.

Possibles símptomes de la presència del morrut roig

Fulles externes caigudes.
Fulles centrals amb extrem retorçut.
Aspecte decaigut de fulles més tendres del plomall central.
Trossos de fulles rosegats en copa o fillols en forma de V.
Presència de capolls, adults o larves de l’insecte.
Galeries o perforacions en axil·les i talls de poda.
Aspecte aplomat general de la corona de fulles.
En el cas de les palmeres datileres, es poden observar exsudacions gomoses en tronc.

Procés d'actuació

El primer que heu de saber és que, en les zones afectades, resulta perillós realitzar podes o algun tipus de neteja de les palmeres, perquè, a conseqüència de les ferides produïdes, aquests exemplars resulten especialment sensibles als atacs del morrut roig de la palmera.
L’època òptima de poda és durant els mesos hivernals (gener i febrer), en què aquests insectes estan més inactius, i tractar-les al mateix temps, per evitar que acudisquen a la crida de l’olor que desprenen els talls de les palmes.

Què fer quan una palmera ja està afectada?

Quan en la vostra propietat una palmera estiga afectada pel morrut roig i no siga factible la utilització d’insecticides, ha de tallar-se, segons el Protocol de la Generalitat Valenciana per a la retirada de palmeres afectades pel morrut roig, en el qual s’indiquen els passos a seguir per dur a terme el despalmat i la tala de palmeres afectades.

Ateses les característiques de la plaga és necessari coordinar els treballs per evitar la propagació.

Com pot veure’s en el  Protocol d'Actuació contra la Plaga per a la retirada de palmeres afectades pel morrut roig de la palmera, els particulars poden contactar a través del telèfon d'informació 900 532 000 (Centre d'Atenció Palmeres de la Generalitat Valenciana) on els facilitaran les empreses autoritzades que actualment realitzen els treballs en palmàcies afectades per la plaga Rhynchophorus ferrugineus, d'acord amb l'art. 7 de l'Ordre de 22 de diciembre de 2009. (31/07/2012).

A l'espera de ser recollides, les restes no podran ser dipositades al carrer o a l'aire lliure sota cap concepte, ja que són un focus de propagació.

Tant l'ocupació de la via pública sense autorització com la propagació d'una plaga comporten sancions importants.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola