Subministrament d'una barca segadora

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12 de juny de 2008, va adoptar l'acord d'adjudicació del concurs tramitat per procediment obert per al subministrament d'una barca segadora per a neteja de rius i sèquies.

Podeu consultar aquí i en la zona de descàrregues l'acord referenciat.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola