SAC

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

L’Ajuntament de Peníscola, en la seua aposta per la modernització i la millora de les relacions entre els ciutadans i l’Administració pública, ha creat el Servei d’Atenció Ciutadana (SAC).

Les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana centralitzaran les relacions entre el ciutadà i l’Ajuntament. En aquestes oficines es donarà tota la informació municipal, es registraran tots els documents que s’hagen d’entregar a l’Ajuntament, s’iniciaran tots els procediments, es recollirà documentació, etc.

També es traslladen a aquestes oficines els serveis de Rendes i Cadastre de l’Ajuntament i el servei de Recaptació de la Diputació de Castelló, que fins ara es trobaven ubicats a la Casa de l’Aigua, al carrer de Saiz de Carlos.

Localització

Emplaçament: Carrer dels Llandells, 5, a menys d'1 minut del Palau de Congressos

Tel.: 964 480 050
Fax: 964 489 212

correu electrònic: sac@peniscola.org

Atenció al públic

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

Per mesures de seguretat, davant la pandèmia per COVID-19 és imprescindible sol·licitar cita prèvia, telefonant al 964 480 050

Tràmits

Alguns dels tràmits que es gestionen desde les oficines del SAC, són:

  • registre de documents per a l'Ajuntament
  • gestions del padró d'habitants (altes, baixes, modificacions de dades personals, expedició de volants o certificats, etc)
  • inici de procediments amb l'Ajuntament
  • expedició de certificats de firma electrònica
  • tramitació d'alta d'usuaris de la Carpeta Ciutadana
  • expedició de permís de crema de matolls
  • expedició i cobrament d'autoliquidacions (llicència d'obra menor, expedició de documents administratius, etc)
  • recollida de documentació
  • informació municipal, etc...
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola