Accés nucli antic

Requisits per a obtenir la targeta d'accés al nucli antic

Serà indispensable complir, almenys, un dels tres requisits següents:

  • Estar empadronat en el nucli antic de Peníscola, o un familiar de 1er grau o cònjuge (aportant fotocòpia del llibre de família)
  • Ser propietari d'un immoble o local comercial en el nucli antic de Peníscola
  • Desenvolupar una activitat comercial en el nucli antic de Peníscola

 

Requisits per a obtenir la targeta d'estacionament en el nucli antic
  • Complir, almenys, un dels tres requisits enunciats en l'apartat anterior
  • Que el vehicle per al qual se sol·licita el dret d'estacionament, pague l'impost de circulació a Peníscola

 

Forma de sol·licitar la targeta
  • Empleneu el formulari de sol·licitud
  • Aporteu la documentació necessària per a cada cas
  • Lliureu la sol·licitud, juntament amb la documentació necessària, en les oficines del SAC (carrer dels Llandells,5) o en l'Ajuntament (plaça de l'Ajuntament)

 

ATENCIÓ: serà obligatori aportar, en tot cas, una fotocòpia del rebut de l'impost de circulació del vehicle per al qual se sol·licita l'autorització.

 

On recollir la targeta?

Les targetes d'accés i estacionament en el nucli antic es podran recollir:

  • en les oficines SAC (carrer dels Llandells, 5)


Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola