Pla Resistir - Ajudes Parèntesi

DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandemia

Ajudes parèntesis

1. Dirigides directament a persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, de les activitats enumerades en l’Annex II del decret llei 1/2021, de 22 de gener, que apareix en l'enllaç anterior.

2. Les ajudes es distribuiran entre persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores dels sectors indicats, amb els mateixos criteris de distribució previstos en l’article 5 del decret llei esmentat:

  • 1) una quantitat fixa de 2.000 € per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l’Annex II.
  • 2) una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes en els sectors identificats en l’annex II

3. Les ajudes es dirigiran a cobrir despeses corrents de l’activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores. Aquestes despeses podran haver-se realitzat des d’abril de 2020 i hauran de ser justificades per les persones treballadores autònomes i les microempreses.

4. Si, en aplicar les ajudes, el municipi tinguera un excedent de recursos sense utilitzar en aquests sectors més afectats, podrà dedicar aquest excedent a complementar proporcionalment les ajudes resoltes o dedicar-les a altres activitats també afectades per la pandèmia i que no hagen sigut contemplades específicament en els sectors definits en l’annex II.

S'informarà del termini i el procediment per a sol·licitar-les

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola