Noticies

L’Ajuntament de Peníscola rehabilitarà el Centre d’Estudis per allotjar les seus de Serveis Socials i Turisme
14 junio 2018

L’Ajuntament de Peníscola rehabilitarà el Centre d’Estudis per allotjar les seus de Serveis Socials i Turisme

Aquesta setmana han començat els treballs de rehabilitació en un dels edificis ubicats en el recinte del Centre d’Estudis per ser convertit en la nova seu de l’Oficina de Turisme i del nou Centre de Serveis Socials. Aquest espai, situat entre les dues platges urbanes de Peníscola va ser de titularitat estatal fins que l’Ajuntament va subscriure un contracte de lloguer amb opció a compra.

Posteriorment, des del consistori es va aprovar el Pla d’Usos del recinte, que constava de diverses fases. Aquesta segona fase del pla arriba després de la construcció d’un pàrquing amb capacitat per a 400 places i consisteix a la rehabilitació d’un dels tres edificis. Les tasques se centraran en l’adequació dels espais interiors mitjançant una nova distribució per ubicar el Centre de Serveis Socials, que actualment s’ubica en l’antic Centre de Primària, i la nova Oficina d’Informació i Turisme. Mitjançant l’obra s’obrirà l’edifici per donar accés a aquestes dependències des del carrer Dr. Marcelino Roca, aconseguint així la seua integració en la trama urbana municipal i situant-se en un punt estratègic enfront de la zona d’aparcament d’autobusos. El regidor de l’Àrea d’Urbanisme, Romualdo Forner, detalla que "les instal·lacions compliran amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i les obres s’expandiran en una superfície útil de 255 m2, dels quals aniran destinats 179,75 m2 a Serveis Socials i 75,25 m2 a l’Oficina d’Informació i Turisme".

Les obres van ser pressupostades mitjançant els romanents de Tresoreria de l’any 2016 com a inversions financerament sostenibles. És per aquest motiu pel qual han d’estar finalitzades abans del 31 de desembre de 2018. L’import de licitació va ser de 318.793,86€ i, finalment, es va adjudicar a l’empresa “RAVI Obras, Transportes y Excavaciones SL” per un import de 229.832,93€. Aquesta diferència suposa una disminució d’un 28%, la qual cosa es tradueix en un estalvi de 88.960,93€, i tenen un període d’execució de cinc mesos, per la qual cosa hauran de finalitzar abans que acabe aquesta anualitat, a mitjans del mes de novembre.

"En acabar aquesta rehabilitació només quedarà per ubicar el nou ajuntament en l’edifici principal i la nova central de Policia Local, compresos també dins del Pla d’usos del recinte del Centre d’Estudis", ha afegit Forner.

L’alcalde, Andrés Martínez, durant las seua visita a les obres de rehabilitació, ha explicat que “es tracta d’un canvi i millora d’un edifici simbòlic per a la ciutadania que, de no ser per les sentències urbanístiques, s’haguera pogut dur a terme molt abans”.

Ara mateix, els treballs es troben en fase de desmuntatge, enderrocament i buidat de l’interior de l’edifici. L’arquitecta municipal, Natalia Tomé, ha explicat que "es farà una redistribució interior per convertir-lo en dependències administratives i de servei al públic amb oficines, a més de donar-li a l’edifici un caràcter més institucional i modern, a través de la façana”, a més de “conjugar les necessitats sol·licitades per Serveis Socials i Turisme amb l’estructura que tenim”.

El alcalde, Andrés Martínez, durante su visita a las obras de rehabilitación ha explicado que “se trata de un cambio y mejora de un edificio simbólico para la ciudadanía que, de no ser por las sentencias urbanísticas, se hubiera podido llevar a cabo mucho antes”.

Ahora mismo los trabajos se encuentran en fase de desmontaje, derribo y vaciado del interior del edificio. La arquitecta municipal, Natalia Tomé, ha explicado que “se va a hacer una redistribución interior para convertirlo en dependencias administrativas y de servicio al público con oficinas, además de darle un carácter al edificio más institucional y moderno a través de la fachada”, además de “conjugar las necesidades solicitadas por Servicios Sociales y Turismo con la estructura que tenemos”.

 

Volver al listado de noticias » »
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola