Contracte gestió Bar Festes Patronals 2009

Per Acord de la Junta de Govern Local de 13/08/2009 es va adjudicar a la mercantil LOMASER INTERMEDIARIOS, SL la gestió del Bar de Festes durant les festes patronals de Peníscola 2009, pel preu de 3.500 €, més 560 € d'IVA.

L'expedient està compost, a més, per:

- Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Els documents els podeu trobar en la zona de descàrregues o clicant en l'enllaç.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola