Contracte menor obres substitució teules S. Antoni

Per Acord de la Junta de Govern Local de 12/11/09 es va adjudicar definitivament el contracte menor d'obres de substitució de la coberta de la teulada de l'ermita de Sant Antoni a la mercantil  J y A CURTO GUAL, S.L. pel preu de 49.839.34 €, IVA inclós, conforme a la proposta formulada i al Projecte d'Obres.

L'Acord de la Junta pot trobar-se en la zona de descàrregues o clicant en l'enllaç.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola