Contracte serveis defensa jurídica i judicial

Per Acord de la Junta de Govern Local de 12 de març de 2009 es va elevar a definitiva l'adjudicació del contracte de serveis de defensa jurídica i judicial de l'Ajuntament de Peníscola afectuada a Jeremías Colom Centelles.

Aquest expedient està compost, a més, per la següent documentació:

- Plec de clàusules administratives particulars.

- Acord JGL adjudicación provisional.

Els documents podeu trobar-los en la zona de descàrregues o clicant en l'enllaç.

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola