Contracte d'obres de senyalització turística

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 10 de desembre de 2009 va adjudicar l'execució de les obres d'Instal·lació de 20 plaques de 400 x 1800 x 200 mm; 2 plaques de 800 x 1600 x 200 mm i dos tòtems de 1000 x 3000 mm, en base a la memòria de senyalització explicativa i indicativa de diversos recursos turístics existents en el terme de Peníscola, aprovada per la Junta de Govern el 03/12/2009, seguint el disseny indicat en l'Annex I que acompanya el Conveni firmat entre l'Agència Valenciana de Turisme i l'Ajuntament de Peníscola, a la mercantil ALBRICH BOSCH, SL pel preu de 38.624,57 €, IVA inclòs, l'adjudicació a VERÓNICA FABREGAT SEBASTIÀ el disseny i la maquetació de les plaques i tòtems indicats en el punt primer, pel preu de 2.105,40 €, IVA inclòs i l'adjudicació a ROMADIL, SL, dels treballs necessaris per a instal·lar les plaques i tòtems indicats, pel preu de 2.759,64 €, IVA inclòs.

L'expedient està compost, a més, per la Memòria del Projecte.

Podeu trobar els documents en la zona de descàrregues o clicant en l'enllaç.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola