Senyal TDT

La Generalitat Valenciana informa a L'Ajuntament que es preveu realitzar un canvi en la configuració del centre de la Generalitat que dóna servei de televisió digital al municipi de Peníscola.

S'hi substituiran els panells d'emissió a polarització vertical per evitar les possibles interferències que aquest centre està provocant en altrs zones costaneres de les províncies de Castelló i València.

El canvi podria afectar a la recepció del senyal en els habitatges situats al sud del centre nomenat que, majoritàriament, es troben en les següents urbanitzacions i en els disseminats pròxims:

  • Urbanització Cerromar
  • Urbanització Monte Pichells
  • Urbanització Finca del Moro
  • Urbanització Cap Blanc
  • Urbanització Font Nova

Per als habitatges afectats per aquest canvi, la solució consistiria a adaptar la polarització de les antenes de recepcio a la nova polarització vertical. Aquest canvi podria millorar, a més, la discriminació per polarització dels senyals provinents de les Illes BAlears, amb la qual cosa es milloraria el fet, sobretot, el senyal de TDT rebut en aquests habitatges.

El cost estimat d'aquesta solució seria d'uns 48€ per habitatge, tot i que el cost real depén de les tarifesr particulars aplicades per a cadascun dels instal·ladors de telecomunicacions. És per això que es recomana que els usuaris es posen en contacte amb un instal·lador de telecomuniacions autoritzat per dur a terme aquesta adaptació.

La data proposada per a la realització del canvi seria el 4 d'abril.

Per a qualsevol dubte o qüestió poden posar-se en contacte, a través del correu info_tdt@gva.es

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola