Concurs Cartell Programa Festes Patronals

Descargas

BASES PER AL CARTELL DE LES FESTES PATRONALS 2022 DE PENÍSCOLA EN HONOR A LA MARE DE DÉU DE L’ERMITANA DECLARADES D'INTERÉS TURÍSTIC NACIONAL

Amb motiu de les festes patronals, es convoca el concurs per al cartell, la portada i contraportada del programa de festes de 2022, d'acord amb les següents:

BASES:

Aquest concurs l'organitza la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Peníscola.

 

1. PARTICIPANTS:

Totes aquelles persones que ho desitgen.

2. TEMA:

Festes Patronals de Peníscola. Elements tradicionals, festius i culturals de Peníscola.

3. MODALITAT:

Les propostes podran realitzar-se per qualsevol procediment de tècnica lliure sempre que siga en la seua reproducció en quadricromia.

4. FORMAT:

Les dimensions seran de 50cm x 70cm, en orientació vertical. El disseny es presentarà en format digital (.PDF o .JPG) i la seua grandària no serà superior a 5MB. Els enviaments es realitzaran a l'adreça festes@peniscola.org

Les obres han de ser originals i inèdites i no premiades en cap altre concurs.

5. IDENTIFICACIÓ DE L'AUTOR / DE L'AUTORA:

Cada participant identificarà la seua obra amb un sol títol que escriurà en el mateix correu de la fotografia presentada. En el correu electrònic haurà d'identificar-se el nom complet de l'autor / de l'autora, la seua adreça i el seu número de telèfon.

6. TEXT DEL DISSENY:

En els originals, de forma molt clara, visible i integrada haurà d'aparéixer la inscripció “Festes Patronals, Peníscola, del 7 al 18 de setembre de 2022” i en un segon ordre d'importància, la qualificació “Festes declarades d'Interés Turístic Nacional”. L'original no ha de portar a la vista cap signatura ni pseudònim de l'autor / de l'autora.

7. OBRES:

Cada autor/a pot presentar fins a cinc obres.

8. TERMINI:

El termini d'admissió de les obres començarà el 5 de juliol de 2022 i finalitzarà el 14 de juliol de 2022 a les 23.30 hores.

9. RESOLUCIÓ:

El concurs es resoldrà en dues fases:

a) PRIMERA FASE:

El Jurat serà popular, els dissenys presentats correctament es publicaran en la pàgina de Facebook “Ajuntament de Peníscola” el dia 15 a les 10.00 hores i estaran publicades per a la seua votació fins al dia 17 a les 10.00h.

Els cinc dissenys amb més “m'agrada”, seran finalistes del concurs.

b) SEGONA FASE:

El Jurat triarà entre els cinc dissenys més votats, els dos que estimen més oportuns per a ser portada i cartell (1r premi) i contraportada (2n premi) del programa de les festes patronals 2022.

El Jurat serà designat pel regidor delegat de l'àrea de Festes.

10. DECISIÓ DEL JURAT:

La decisió del Jurat és inapel·lable, i aquest pot declarar desert algun premi si així ho estima oportú.

El Jurat tindrà la capacitat de resoldre qualsevol incidència sobre la interpretació d'aquestes bases.

11. PREMIS:
  • Primer Premi: 400€ i diploma.
  • Segon Premi: 200€ i diploma.
12. GARANTIES I NOTES:

Els concursants es responsabilitzen totalment de qualsevol reclamació o denúncia que puga tindre lloc respecte l'autenticitat o dret de les obres.

13. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROTECCIÓ D'IMATGE:

Cada concursant haurà de ser autor/a o propietari/ària dels drets del disseny, evitant així reclamacions de tercers sobre aquest. L'autor / l'autora del disseny és responsable de la inclusió en aquest d'altres persones. Es recomana en tot cas comptar amb l'autorització d’aquestes abans del seu enviament al concurs.

14. REPRODUCCIÓ:

Les obres premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament. Els participants autoritzen l'Ajuntament la reproducció de les fotografies, la seua inclusió en exposicions (en el cas de realitzar-se), en la seua pàgina web, en canals socials, etc., sense que aquest fet comporte cap pagament addicional a l'autor / l'autora.

15. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

El fet de participar en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, i es faculta el Jurat per a la interpretació i resolució dels casos no previstos en aquestes.

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola