Noves mesures enfront de la Covid

Descargas

 

NOVES MESURES DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19 (COMUNITAT VALENCIANA) RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2020

MESURES EXCEPCIONALS
1.Mesures relatives a la circulació de persones

Es prohibeix la circulació, deambulació i permanència en vies i espais d'ús públic de totes les persones entre les 00.00 hores i les 6.00 hores, amb excepció de la realització de les següents activitats:

  • Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial.
  • Retorn al lloc de residència habitual després de la jornada laboral.
  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris o adquisició deproductes farmacèutics.
  • Assistència i cura a persones majors, menors, persones dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Causa de força major o situació de necessitat.
2. Mesures en reunions de caràcter familiar i social

2.1. La participació en qualsevol agrupació o reunió de caràcter familiar i/o social, es limitarà a un número màxim de 6 persones, tant en espais públics com privats, excepte en el cas de persones convivents, mantenint-se les activitats i esdeveniments amb els aforaments i mesures establides en l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19, segons redacció donada per la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

2.2. Es recomana que les activitats d'interacció social es desenvolupen sempre i prioritàriament en espais oberts i ben ventilats.

2.3. Es recomana cancel·lar o posposar qualsevol activitat familiar o social que no siga considerada imprescindible i puga ser ajornada.

2.4. Es recomana a la població que limite en la mesura del possible la seua activitat social.

3. Mesures relatives a jardins i zones d'esplai a l'aire lliure

Els jardins i zones d'esplai a l'aire lliure romandran oberts solament des de les 8.00 a les 22.00 hores.

4. Mesures relatives als establiments d'hostaleria i restauració

4.1. El consum serà sempre assegut en taula tant a l'interior com a les terrasses.

4.2. En les taules o agrupacions de taules, tant a l'interior com en terrasses, es restringirà la presència a 6 persones com a màxim.

4.3. Les barres només podran ser usades per les persones per a demanar i recollir la seua consumició.

4.4. L'horari de tancament dels establiments serà a les 00.00 hores, sense que puguen acceptar comandes a partir de les 23.00 hores.

4.5. L'ús de la mascareta serà obligat en tot moment excepte en el moment de la consumició.

4.6. Es realitzarà un compliment estricte de les mesures de ventilació i climatització en espais interiors.

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola