Nova normalitat Comunitat Valenciana

Atenció! Noves mesures de la Generalitat Valenciana davant la COVID-19

A partir del dimarts, 18 d'agost de 2020, i durant un període de 21 dies naturals, revisables i prorrogables, en funció de la situació epidemiològica, s'estableixen en tota la Comunitat Valenciana les mesures que apareixen en la:

RESOLUCIÓ de 17 d’agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l’adopció de les mesures establides en l’acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció contra la Covid-19

A continuació, poden veure les principals mesures. La totalitat de la Resolució, es pot consultar en l'enllaç anterior:

1. Mesures de limitació i prevenció per sectors

a) En matèria d’oci: suspensió d’activitat dels locals de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes amb actuacions musicals en directe i sense.Se suspén també la realització de karaokes i actuacions esporàdiques o amateurs de cant als establiments de restauració i hostaleria.

b) En matèria d’hostaleria i restauració: als establiments d’hostaleria, restauració, terrasses i bars o restaurants de platja, s’assegurarà la distància física de seguretat d’1,5 metres entre les taules o, si és el cas, agrupacions de taules. Aquesta distància d’1,5 metres haurà de ser mesurada entre les persones més pròximes de les diferents taules o agrupacions de taules. L’ocupació màxima serà de 10 persones per taula o agrupació de taules.

Es permet l’accés a l’interior i el servei en barra, amb una distància física de seguretat d’1,5 metres entre clients o grups de clients. En tot cas, caldrà assegurar-se que es manté la deguda distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres entre clients o grups de clients, tant en taules com en barra de l’interior de l’establiment, així com a l’exteriord’aquests establiments.

Els establiments i serveis d’hostaleria i restauració hauran de tancar no més tard de les 01.00 hores, sense que s’hi puga permetre l’accés de nous clients a partir de les 00.00 hores. A partir de les 00.00 hores, el consum a l’exterior dels locals es farà exclusivament a l’espai delimitat i autoritzat per a les terrasses, asseguts en taules i complint les capacitatsprevistes; no serà, per tant possible, la consumició dels productes o begudes de l’establiment fora de l’àrea limitadora de la terrassa.

Aquestes mesures són aplicables tots els dies de la setmana, inclosos els festius.

No es permetrà el consum col·lectiu o en grup, de begudes al carrer o en espais públics (denominat col·loquialment «botellada»), alié als establiments d’hostaleria o similars.

c) En matèria d’esdeveniments i activitats multitudinàries: en qualsevol mena d’esdeveniment o activitat multitudinària l’afluència dels quals es preveja superior a 400 persones, a més de totes les mesures establides en referència a això en l’Acord de 19 de juny, del Consell, s’haurà de realitzar una avaluació del risc, de conformitat amb el que es preveu en el document Recomanacions per a esdeveniments i activitats multitudinàries en el context de nova normalitat per Covid-19 a Espanya, acordat en la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. En funció d’aquesta avaluació, cada esdeveniment o activitat d’aquestes característiques haurà de comptar amb l’autorització de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, que resoldrà sobre la base de la situació epidemiològica del moment, les característiques de l’esdeveniment i la capacitat per a adoptar mesures de prevenció i control.

2. Mesures de recomanació de restricció d’agrupacions familiars i socials en l’àmbit privat

Es recomana un màxim de persones per grup en reunions familiars o socials, en espais privats, fins a 10 persones. Es recomana limitar les trobades socials fora del grup de convivència estable.

3. Mesures addicionals en residències i centres sociosanitaris

Sense perjudici del desplegament corresponent que establisca la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, s’adoptaran les següents mesures:

a) Realitzar proves PCR a tots els nous ingressos i reingressos en els centres de caràcter residencial de persones majors i persones amb discapacitat, amb 72 hores d’antelació, com a màxim; també es faran aquestes proves PCR als treballadors que tornen de permisos i vacances, i al nou personal que s’incorpore al treball.

b) Limitar les visites a una persona per resident tot extremant les mesures de prevenció, i amb una duració màxima d’una hora al dia.
Es garantirà l’escalonament de les visites als residents al llarg del dia.
Aquestes mesures es podran exceptuar en cas de persones que es troben en procés del final de la vida.

c) Limitar al màxim les eixides de les persones residents als centres sociosanitaris.

4. Mesures addicionals en centres de caràcter residencial de tractament de les addiccions, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

a) Realitzar proves PCR a tots els nous ingressos i reingressos en els centres de caràcter residencial d’aquesta tipologia, amb 72 hores d’antelació, com a màxim; també es faran aquestes proves PCR als treballadors i treballadores que tornen de permisos i vacances, i al nou personal que s’incorpore al treball.

b) Limitar les visites a una persona per resident tot extremant les mesures de prevenció, i amb una duració màxima d’una hora al dia. Es garantirà l’escalonament de les visites a les persones residents al llarg del dia.

c) Limitar al màxim les eixides de les persones residents excepte per a les eixides terapèutiques quan clínicament es determine.

5. Mesures addicionals de consum de tabac i assimilats

No es podrà fumar en la via pública, terrasses, platges o altres espais a l’aire lliure, quan no es puga respectar la distància mínima interpersonal de 2 metres com a mínim.

Aquesta limitació serà aplicable també per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats, inclosos els cigarrets electrònics.

6. Garbellat amb PCR en grups específics

En cas de brot epidèmic, es realitzaran garbellats amb proves PCR en les poblacions de risc i potencialment exposades.

PRINCIPALS ACTIVITATS REGULADES EN LA NOVA NORMALITAT

Mesures anteriors

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la COVID-19

ACORD de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la Covid-19.

Mesures de prevenció necessàries per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en aquesta primera i inicial etapa de nova normalitat. Podeu consultar l'Acord en l'enllaç.

A continuació, teniu algunes de les mesures que s'hi preveuen. Podeu descarregar també el resum de les mesures:

Què es pot fer en la nova normalitat?

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola