Guíes per a la reducció del contagi pel coronavirus

Mesures per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-COV-2 en el sector turístic

En la zona de descàrregues i en els enllaços poden trobar les guies d'especificacions per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-COV-2, que ha elaborat la Secretaria d'Estat de Turisme en coordinació amb el Ministeri de Sanitat. Les guies contenen especificacions de servei, neteja i desinfecció, manteniment i gestió del risc per als diferents subsectors del sector turístic.

En la seua elaboració han participat les comunitats qutònomes, Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), els agents socials, les associacions de cada subsector, experts participants en els grups de treball i l'Associació Espanyola de Serveis de Prevenció Laboral (AESPLA), coordinats per l'Institut de Qualitat Turística, entitat a la qual la Secretaria d'Estat de Turisme ha encomanat aquesta labor.

Guia hotels i apartaments turístics

Directrius i recomanacions a aplicar pels hotels, apartaments turístics, hostals i pensions per a minimitzar de cara a la seua reobertura els riscos de contagi pel virus SARS-CoV-2

Guia de restaurants

Directrius i recomanacions a aplicar pels establiments de restauració er a minimitzar de cara a la seua reobertura els riscos de contagi del virus SARS-Cov-2. Aquest document és aplicable a serveis de restauració independentment de la seua tipologia, categoria o grandària.

Guia de càmpings

Directrius i recomanacions a aplicar pels càmpings i ciutats de vacances per a minimitzar de cara a la seua reobertura els riscos de contagi del virus SARS-Cov-2.

Guia per a guies de turisme

Directrius i recomanacions a aplicar pels guies de turisme per a minimitzar els riscos higienicosanitaris provocats pel virus SARS-CoV-2 en el desenvolupament de la seua activitat

Guia per a albergs

Directrius i recomanacions a aplicar pels albergs per a minimitzar de cara a la seua reobertura els riscos de contagi del virus SARS-CoV-19. Aquest document és aplicable a albergs independentment de la seua tipologia, categoria o grandària.

Allotjaments rurals

Directrius i recomanacions a aplicar pels allotjaments rurals independentment de la seua tipologia (per habitacions o lloguer complet), categoria o grandària. Les directrius i recomanacions s'aplicaran depenent del fet que l'allotjament preste o no els serveis.

Museus i llocs patrimonials

Directrius i recomanacions a aplicar pels museus i llocs patrimonials per a minimitzar els riscos de contagi del virus SARS-Cov-2 de cara a la seua reobertura.

Turism actiu i ecoturisme

Directrius i recomanacions a aplicar per les empreses de turisme actiu i ecoturisme per minimitzar de cara a la reobertura els riscos de contagi del virus SARS-CoV-2, en la prestació del servei. El document no contempla la gestió d'un altre tipus de riscols inherents a les activitats de turisme actiu i ecoturisme.

Navegació recreativa o esportiva

Aclariments relatius a les condicions per a l'exercici de la navegació recreativa o esportiva recollides en l'Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig durant les fases 0 i I.

Oficines d'informació turística

Directrius i recomanacions a aplicar per les OIT per minimitzar de cara a la reobertura els riscos de contagi del virus SARS-CoV-2.

Agències de viatges

Directrius i recomanacions a aplicar per les AAVV per minimitzar de cara a l'obertura els riscos de contagi del virus SARS-CoV-2 en agències de viatges. Aquest document és d'aplicació a les agències de viatges que disposen d'oficines d'atenció al públic

Piscines

Recomanacions per a l'obertura de l'activitat en les piscines després de la crisi del COVID- 19

Platges i zones de bany

Recomanacions per a l'obertura de platges i zones de bany després de la crisi del COVID-19

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola