Informació sobre el desconfinament

Pla per a la transició cap a la nova normalitat: respostes a preguntes freqüents

Pla de transició cap a la nova normalitat

ANNEX I.- Panell d'indicadors integral

ANNEX II.- Previsió orientativa per a l'alçament de les limitacions d'àmbit nacional establertes en l'estat d'alarma, en funció de les fases de transició a una nova normalitat

ANNEX III.- Cronograma orientatiu per a la transició cap a una nova normalitat

Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat

Previsió de les fases

La previsió és orientativa i no té caràcter exhaustiu. Les decisions i dates concretes sobre l'alçament efectiu de les limitacions establertes durant l'estat d'alarma es determinaran a través dels corresponents instruments jurídics. El règim comú aplicable a totes le mesures també podrà ser adaptat, en funció de l'evolució de la pandèmia o d'altres circumstàncies justificades.

Règim comú aplicable a totes les activitats

Qualsevol activitat permesa haurà de desenvolupar-se en condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social. L'ús de les mascaretes fora de la llar és convenient i altament recomanable quan no puga garantir-se el distanciament social. Igualment, s'haurà de facilitar la disponibilitat i l'accés a solucions hidroalcohòliques per practicar una higiene de mans freqüent.

Tots els locals i altres establiments, així com el seu equipament, de les activitats permeses hauran de ser periòdicament desinfectats i higientitzats.

Amb caràcter general, fins assolir la nova normalitat que s'aconsegueix en superar la fase III, no es permetrà viatjar a províncies diferents a aquella en la qual es residisca, a excepció de causes justificades. Una vegada en l'etapa de nova normalitat, es podrà viatjar entre províncies quan ambdues hagen superat la fase III.

Totes les activitatts i les seues limitacions assenyalades en cadascuna de les fases es mantindran en les fases successives del desconfinament, llevat que s'hi assenyalen altres limitacions diferents.

Els viatges que s'hi efectuen, qualsevol que siga el mitjà de transport hauran de fer-se per a la realització de les activitats permeses

Fase 1 - A partir del 11 de mayo

El Departamento de Salud de Vinaròs es el único de la provincia de Castellón que pasa a la Fase 1 de la desescalada.

El departamento comprende los municipios siguientes:  Alcalà de Xivert, Benicarló, Càlig, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Catí, Cervera del Maestre, Cinctorres, Forcall, Herbés, la Jana, la Salzadella, la Mata, Morella, Olocau del Rey, Ortells, Palanques, Peñíscola, Pobla de Benifassà, la Portell de Morella, Rossell, Sant Jordi, Sant Mateu, San Rafael del Río, Santa Magdalena de Polpís, Todolella, Traiguera, Vallibona, Villores, Vinaròs y Zorita del Maestrazgo.

En el enlace pueden ver las actividades y limitaciones de esta nueva fase.

 

Fase 0 - Del 4 de maig al 10 de maig

Activitat laboral

Teletreball preferent, en les empreses i llocs on siga possible. Escalonament en l'entrada i sortida de centre de treball.

Personal

Passeig de xiquets, majors  i convivents.

Atenció d'horts familiars, d'autoconsum, municipals, sempre que estiguen en el mateix terme municipal que el del domicili, o un adjacent a aquest i s'hi adopten les corresponents precaucions higièniques o de distanciament social.

Necessàrai gestió de la demanda de mobilitat (flexibilitat d'hora punta, etc.) per evitar aglomeracions.

Reforç de missatges i cartelleria en zones amb possibles aglomeracions (estacion en tren, autobús, parades de metre i autobús, aeroports, ports, etc.) recordant distància de seguretat, mesures d'higiene, etc.

Recomanació alta de mascareta en transnports públics i tot tipus d'activitats fora de la llar.

Serveis Socials

Completar la incorporació de treballadors atesa la seua importància en la protecció de col·lectius especialment vulnerables.

Educació, universitats

Es fomentarà l'educació on line o a distància.

Comerç minorista i activitats de prestació de serveis

Obertura de locals i establiments amb cita prèvia per a l'atenció individual dels clients.

Aquests locals hauran de comptar amb taulell, mampara o, quan açò no siga possible, garantir el màxim de protecció individual.

S'establirà un horari d'atenció preferent per a persones majors de 65 anys.

Quan el servei professional requerisca tindre contacte amb el client serà obligatòri l'ús de mesures de protecció com mascareta o guants.

Hostaleria, restaurants i cafeteries

Obertura de restaurants i cafeteries amb entrega per a endur. Sense consum en el local.

Hotels i allotjaments turístics

No es permet activitat llevat d'excepcions ja regulades.

Activitats culturals i d'oci

Obertura d'arxius.

Esport professional i federat

Entrenaments individuals de professionals i federats.

Entrenament bàsic de lligues professionals.

Activitat esportiva sense contacte.

Esport no professional

Activitat esportiva sense contacte (anar amb bici, córrer, patinar, surf, etc.) siempre que es faça de forma individual i amb la protecció adequada (distància, mascareta en esports no aquàtics, quan siga possible, etc.).

Mobilitat urbana i periurbana

Increment progressiu de freqüències en el transport públic, especialment en hora punta.

Preparació de plans de mobilitat reforçada, incloent gestió de la demanda.

En la distribució de l'ocupació es prestarà especial atenció a l'habilitació d'espais per a persones amb discapacitat.

Mobilitat terrestre de mitja i llarga distància (ferroviari i amb autobús)

Manteniment de les condicions actuals (limitació del nombre de serveis al 30% respecte al període normal).

En la distribució de l'ocupació es prestarà especial atenció a l'habilitació d'espais per a persones amb discapacitat.

Transport marítim

Manteniment de les condicions actuals.

En la distribució de l'ocupació es prestarà especial atenció a l'habilitació d'espais per a personas amb discapacitat

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola