Consejo de la Infància i Adolescència Local

Reglament Consell de la Infància i Adolescència Local

Naturalesa i finalitat 

L’objectiu del Consell d'Infància i Adolescència és crear un espai institucional on els menors puguen exercir el seu dret a participar i expressar la seua opinió respecte a diversos aspectes del municipi.

Aquest consell tindrà caràcter consultiu i participatiu respecte a les qüestions que, com a ciutadanes i ciutadans els concernixen. 

El Consell Local d'Infància i Adolescència (CIAL) queda adscrit a la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Peníscola.

Funcions del Consell

Les funcions del Consell Local d'Infància i Adolescència seran les següents:

a) Ratificar o proposar la modificació del Reglament del Consell d'Infància i Adolescència.

b) Exercir d’òrgan de participació i representació dels menors del municipi davant la corporació local.

c) Fomentar el coneixement, la divulgació i l’exercici dels drets de la infància.

d) Col·laborar en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del Pla d’Infància Municipal.

e) Traslladar las necessitats, les inquietuds i les opinions de la infància i l’adolescència a la corporació local.

f) Promoure la participació com a dret inherent de la ciutadania.

g) Donar a conéixer a la ciutadania, en general, l’opinió de la infància i adolescència del municipi.

h) Ser informat del tràmit de les seues propostes.

i) Ser informat de totes les activitats que es desenvolupen adreçades a la infància i adolescència per part de l’administració local.

j) Valorar la inclusió d’altres entitats locals en el CIAL.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola