Campanya contra la grip

El dia 5 d'octubre comença la campanya de vacunació contra la grip.

Cal demanar cita prèvia en el Centre de Salut

Si eres grup de risc, que la grip no et guanye. Vacunar-se és salut. Vacuna't.

La grip és una malaltia respiratòria aguda, caracteritzada per l'alta contagiositat i per l'aparició en forma d'epidèmies anuals. Les epidèmies anuals solen estar causades pels virus A i B.

La grip afecta fonamentalment xiquets i xiquetes, persones majors, i persones amb patologies cròniques; en aquestes últimes és més greu.

La vacunació de la grip estacional 2020-2021, com en temporades anteriors va dirigida als següents grups de població:

1. Totes les persones de 65 anys o més. Cal fer especial èmfasi en aquelles persones que conviuen en institucions tancades.
2. Persones menors de 65 anys que presenten un alt risc de complicacions derivades de la grip:

Menors (a partir dels 6 mesos) i persones adultes amb malalties cròniques cardiovasculars, neurològiques o respiratòries, incloent-hi displàsia broncopulmonar, fibrosi quística i asma.

Menors (a partir dels 6 mesos) i persones adultes amb

 • diabetis mellitus
 • obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥40 en adulte, ≥35 en adolescents ó ≥3 DS en la infància)
 • malaltia renal crònica i síndrome nefròtic
 • hemoglobinopaties i anèmies
 • hemofília, altres trastorns de la coagulació i trastorns hemorràgics crònics, així com receptors d'hemoderivats i transfusions múltiples
 • asplènia o disfunció esplènica greu
 • malaltia hepàtica crònica, incloent-hi alcoholisme crònic
 • malalties neuromusculars greus
 • immunosupressió (incloent-hi l'originada per la infecció de VIH, per fàrmacs –incloent-hi tractament amb eculizumab‒ en els receptors de trasplantaments i dèficit de complement)
 • càncer i hemopaties malignes
 • implant coclear o en espera d'aquest
 • fístula de líquid cefalorraquidi
 • malaltia celíaca
 • malaltia inflamatòria crònica
 • trastorns i malalties que comporten disfunció cognitiva: síndrome de Down, demències i altres

En aquest grup cal fer un especial èmfasi en aquelles persones que necessiten seguiment mèdic periòdic o que hagen sigut hospitalitzades l'any precedent.

Menors entre els 6 mesos i els 18 anys que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye després de la grip.

Persones de qualsevol edat (≥ 6 mesos) institucionalitzades de manera prolongada.

Dones embarassades en qualsevol trimestre de gestació i dones durant el puerperi (fins als 6 mesos després del part i que no s'hagen vacunat durant l'embaràs).

Menors entre 6 mesos i els 2 anys, per als nascuts en prematuritat abans de les 32 setmanes de gestació.

3. Persones que poden transmetre la grip a aquelles que tenen un alt risc de presentar complicacions:
 • Personal dels centres, serveis i establiments sanitaris, tant d'atenció primària com especialitzada i hospitalària, pública i privada, així com personal d'oficines de farmàcia. Es farà un èmfasi especial en el personal que té un contacte de manera continuada amb pacients d'alguns dels grups d'alt risc descrits anteriorment.
 • Persones que treballen en institucions geriàtriques o en centres d'atenció a malalts crònics, especialment les que tinguen un contacte continuat amb persones vulnerables.
 • Estudiants en pràctiques en centres sanitaris.
 • Persones que proporcionen cures domiciliàries a pacients d'alt risc o majors (definits en els apartats 1 i 2).
 • Persones que conviuen en la llar, incloent-hi menors a partir dels 6 mesos, amb unes altres que pertanyen a alguns dels grups d'alt risc, per la seua condició clínica especial (esmentades en el punt 2).
4. Altres grups en què es recomana la vacunació:

Persones que treballen en serveis públics essencials, amb especial èmfasi en els subgrups següents:

 • Forces i cossos de seguretat de l'Estat, amb dependència nacional, autonòmica o local.
 • Bombers/eres.
 • Serveis de protecció civil.
 • Persones que treballen en els serveis d'emergències sanitàries.
 • Personal d'institucions penitenciàries i d'altres centres d'internament per resolució judicial (incloent-hi centres d'acolliment d'immigrants.

Personal amb exposició laboral directa a ocells domèstics o a porcs en granges o explotacions avícoles o porcines, i també a ocells silvestres. La finalitat és reduir l'oportunitat d'una infecció concomitant de virus humà i aviari o porcí, disminuint la possibilitat de recombinació o intercanvi genètic entre els dos virus.

En la vacunació de la població infantil s'administraran dosis de 0,5 ml a partir dels 6 mesos d'edat (independentment de la vacuna administrada). En els menors de 9 anys que es vacunen per primera vegada s'administraran dues dosis de vacuna amb un interval mínim entre dosis de 4 setmanes. En les temporades successives s'administrarà una sola dosi.

El quadre gripal generalment és benigne, amb una duració d’entre quatre i cinc dies de mitjana.
La grip es transmet de persona a persona a través de les secrecions respiratòries. El període de transmissibilitat s'estén des de 24-48 hores abans de l'inici dels símptomes fins a cinc a sis dies després. El període d'incubació és d’un a cinc dies.

La vacunació anual és la principal mesura de prevenció contra la grip, i cal vacunar-se tots els anys, ja que les soques que componen la vacuna canvien d'una temporada a una altra.

L'efectivitat de la vacuna és aproximadament d'entre el 40 i el 60 %, encara que pot variar en funció de les soques circulants, vacunacions prèvies i altres variables. L'objectiu principal de les campanyes de vacunació és protegir els grups de risc en els quals la malaltia és potencialment més greu per les seues complicacions.

Altres mesures preventives efectives contra la grip són les següents: en esternudar, utilitzar un mocador d'un sol ús, llavar-se les mans després d'esternudar, beure begudes calentes, ventilar periòdicament les habitacions, evitar els locals tancats i carregats de fum.

La campanya de vacunació antigripal a la Comunitat Valenciana començarà el dia 5 d'octubre.

Els objectius per a la temporada 2020-2021 són aconseguir o superar cobertures de vacunació del 75% en persones majors, preferentment a partir de 65 anys i en el personal sanitari i sociosanitari, així com superar el 60% en embarassades i en puerperi primerenc i en persones amb condicions de risc.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola